SEO keywords

A、keywords拓展的分組技巧

網站優化的終極目的就是獲取高價值的流量,而的拓展工作是我們為網站獲取更多的流量,keywords拓展的高手會用到工具的輔助,除了百度指數,百度下拉框,百度相關搜索等類似的功能,還會使用站長工具,金花和追詞等站長工具。

大家都習慣了一鍵式的挖掘keywords,其實我們對於keywords的拓展完全沒有掌握到精髓,我們需要掌握keywords的組成,由我們的熱門keywords然後加上修飾的keywords來拓展的,按照這種思維來研究我們其實可以把keywords分組,如SEO為一個詞,加上香港,那麼“香港SEO”就為兩詞組合,再加上公司,就是“香港SEO公司”的三詞組合,依次類推,我們可以清晰地知道這些keywords挖掘工具的工作原理,而且我們通過類似的分組就可以清楚的知道單個詞語的競爭肯定要相對大一些,而兩詞組合就屬於中等,三詞組合就要弱很多。

B、keywords佈局的平衡原則

很多的朋友知道keywords佈局好了,對於網頁的相關性提升有很大的幫助,而且還能保證不被搜索引擎認為是作弊而懲罰。但是往往因為大家都知道這一步的重要性,所以在太過在意之後就容易鋌而走險的去堆積一些keywords,這樣就很容易忽略keywords佈局的自然性和平衡原則。

keywords佈局的平衡最重要的是位置的選擇上去平衡,一個非常典型的例子,我們都知道標題的權重非常高,所以在佈局keywords的時候會放一些比較重要的keywords到標題裡面,但是標題裡面權重一定的時候,越靠前的位置權重會越高,這個時候的佈局就可以採用“難中易”的方法去更快的獲取各個層次keywords的排名。

關鍵字點擊廣告 & 搜尋引擎優化

PPC – 關鍵字點擊廣告
優點: 快速登錄搜尋器,有即時反應的成效
缺點:
1. 網上廣告成本無法預估,搜尋量與點擊成本同步提高。
2. 無用的關鍵字設計與網站客群分析,容易造成過多無效點擊,卻仍須支付點擊 成本 ( 愈熱門搜尋關鍵字一般愈不精準,但點擊費用相對卻愈高 )
3. 廣告預算執行完畢,關鍵字曝光立即消失 ( 特別是開內容比對,是消耗預算的最佳方法 )
4. 長期而言成本愈來越高 ( 競標金額會因搜尋行銷愈競爭而愈被墊高 )
5. 露出位置屬於搜尋引擎的廣告版位 (類似報紙的廣編稿或工商稿),該版位刊登的廣告主參差不齊 (任何人皆可購買,可信度降低,以致點擊率無法提高
SEO – 搜尋引擎優化
優點:
1. 點擊成本為零!適合產業熱門關鍵字執行 SEO,以大量降低點擊成本。
2. 愈熱門的關鍵字帶來的大量人潮持將續創造愈高的排名,形成正向循環。
3. 名列搜尋引擎 (Yahoo、Google、MSN) 自然結果頁面愈前面,消費者對其信任度及品牌認同度越大點擊率相對愈高,成功轉換率 ( 成交率 ) 亦愈高。( 因為7/10以上的消費者會認為排序愈前面,代表這家企業愈可信賴,愈知名或熱門,所以搜尋引擎才會將它的官網排名收錄在愈前面 )
4. 時間愈長,平均點擊成本愈低 ( 搭配其他網路廣告 ),有效提高ROI。
5. 執行 SEO 必須先將網站體質優化,將有效提高搜尋引擎對網站的品質分數,相對提高 PPC 的排名及降低購買成本 ( Google Adwords 及 Yahoo 的品質系統都以網站品質分數搭配競標金額而決定關鍵字廣告排序 )
缺點:
1. 網頁優化時間稍長,約需2~3個月才能陸續看出成效。
2. 愈晚執行網頁優化程序,難度越高,效益越降低,優化時間相對加長。

Site List

mini-storage.seohongkong.org.hk
peppermill.seohongkong.org.hk
van.seohongkong.org.hk
hcms.seohongkong.org.hk
repair.seohongkong.org.hk
flowershop.seohongkong.org.hk
botox.seohongkong.org.hk
hairloss.seohongkong.org.hk
helper.seohongkong.org.hk
birthdayparty.seohongkong.org.hk
furniture.seohongkong.org.hk
chair.seohongkong.org.hk
sofa.seohongkong.org.hk
psoriasis.seohongkong.org.hk
psoriasishk.seohongkong.org.hk
hkale.seohongkong.org.hk
dse.seohongkong.org.hk
copierparts.seohongkong.org.hk
copier-parts.seohongkong.org.hk
gym.seohongkong.org.hk
personal-traine.seohongkong.org.hk
personaltraine.seohongkong.org.hk
fitness.seohongkong.org.hk
shirt.seohongkong.org.hk
team.seohongkong.org.hk
football-shirt.seohongkong.org.hk
tshirt.seohongkong.org.hk
sciatica.seohongkong.org.hk
hurts.seohongkong.org.hk
knee-pain.seohongkong.org.hk
chiropractors.seohongkong.org.hk
baby.seohongkong.org.hk
bb.seohongkong.org.hk
milk.seohongkong.org.hk
rolex.seohongkong.org.hk
watch.seohongkong.org.hk
rolex-watch.seohongkong.org.hk
banilaco.seohongkong.org.hk
tonymoly.seohongkong.org.hk
etude-house.seohongkong.org.hk
loan.seohongkong.org.hk
mortgage.seohongkong.org.hk
money.seohongkong.org.hk
pr.seohongkong.org.hk
pr-event.seohongkong.org.hk
pr-agency.seohongkong.org.hk
wine.seohongkong.org.hk
redwine.seohongkong.org.hk
wechat.seohongkong.org.hk
webdoctor.seohongkong.org.hk
webdesign.seohongkong.org.hk
school.seohongkong.org.hk
uk.seohongkong.org.hk
studyoverseas.seohongkong.org.hk
petfood.seohongkong.org.hk
pet.seohongkong.org.hk
dogfood.seohongkong.org.hk
brand.seohongkong.org.hk
brand-agency.seohongkong.org.hk
wedding.seohongkong.org.hk
weddingphoto.seohongkong.org.hk
gift.seohongkong.org.hk
nightwear.seohongkong.org.hk
advertising-pen.seohongkong.org.hk
advertising-gifts.seohongkong.org.hk
gift-made.seohongkong.org.hk
advertising-umbrella.seohongkong.org.hk
sciatica-treatment.seohongkong.org.hk
disc.seohongkong.org.hk
lumbago.seohongkong.org.hk
arthralgia.seohongkong.org.hk
fitness-method.seohongkong.org.hk
fitness-classes.seohongkong.org.hk
fitness-center.seohongkong.org.hk
fitness-trainer.seohongkong.org.hk
skindisease.seohongkong.org.hk
skin-disease.seohongkong.org.hk
copierpartsseries.seohongkong.org.hk
copier-parts-series.seohongkong.org.hk
cncrouter.seohongkong.org.hk
printer.seohongkong.org.hk
flatbed-printer.seohongkong.org.hk
production-house.seohongkong.org.hk
pr-company.seohongkong.org.hk
advertising-company.seohongkong.org.hk
uk-education.seohongkong.org.hk
uk-school.seohongkong.org.hk
uk-boarding-school.seohongkong.org.hk
pet-express.seohongkong.org.hk
petexpress.seohongkong.org.hk
catdogfood.seohongkong.org.hk
cat-dog-food.seohongkong.org.hk
notepad.seohongkong.org.hk
money-loan.seohongkong.org.hk
money-mortgage.seohongkong.org.hk
money-credit.seohongkong.org.hk
pr-event-production-company.seohongkong.org.hk
fitness-personal-traine.seohongkong.org.hk
advertising-gifts-made.seohongkong.org.hk
cnc-laser-router.seohongkong.org.hk
neck-low-back-pain.seohongkong.org.hk
rentalagency.seohongkong.org.hk
photocopierhk.seohongkong.org.hk
office-rent-agency.seohongkong.org.hk
officerentagency.seohongkong.org.hk
officerentagency-hk.seohongkong.org.hk
officerentagencyhk.seohongkong.org.hk
hkofficerentagency.seohongkong.org.hk
rent-copier.seohongkong.org.hk
rent-photo-copier.seohongkong.org.hk
move.seohongkong.org.hk
movehome.seohongkong.org.hk
moving.seohongkong.org.hk
movinghome.seohongkong.org.hk
housemoving.seohongkong.org.hk
housemove.seohongkong.org.hk
petdoghk1.seohongkong.org.hk
petdoghk2.seohongkong.org.hk
petdoghk3.seohongkong.org.hk
drnathanng1.seohongkong.org.hk
drnathanng2.seohongkong.org.hk
drnathanng3.seohongkong.org.hk
freepoint-clothing1.seohongkong.org.hk
freepoint-clothing2.seohongkong.org.hk
freepoint-clothing3.seohongkong.org.hk
tipspro1.seohongkong.org.hk
tipspro2.seohongkong.org.hk
tipspro3.seohongkong.org.hk
cityray1.seohongkong.org.hk
cityray2.seohongkong.org.hk
cityray3.seohongkong.org.hk
printexpert1.seohongkong.org.hk
printexpert2.seohongkong.org.hk
printexpert3.seohongkong.org.hk
redasia1.seohongkong.org.hk
redasia2.seohongkong.org.hk
redasia3.seohongkong.org.hk
unionfinance1.seohongkong.org.hk
unionfinance2.seohongkong.org.hk
unionfinance3.seohongkong.org.hk
webs1.seohongkong.org.hk
webs2.seohongkong.org.hk
webs3.seohongkong.org.hk
rickyyufitness1.seohongkong.org.hk
rickyyufitness2.seohongkong.org.hk
rickyyufitness3.seohongkong.org.hk
roemer-bechtel1.seohongkong.org.hk
roemer-bechtel2.seohongkong.org.hk
roemer-bechtel3.seohongkong.org.hk
learning1.seohongkong.org.hk
learning2.seohongkong.org.hk
learning3.seohongkong.org.hk
mumbe1.seohongkong.org.hk
mumbe2.seohongkong.org.hk
mumbe3.seohongkong.org.hk
redwine2.seohongkong.org.hk
redwine1.seohongkong.org.hk
redwine3.seohongkong.org.hk
seo1.seohongkong.org.hk
seo2.seohongkong.org.hk
seo3.seohongkong.org.hk
seo4.seohongkong.org.hk
seo5.seohongkong.org.hk
seo6.seohongkong.org.hk
unionfinance01.seohongkong.org.hk
dimensionworkshop01.seohongkong.org.hk
freepoint-clothing01.seohongkong.org.hk
rickyyufitness01.seohongkong.org.hk
tutor-tone01.seohongkong.org.hk
mumbe01.seohongkong.org.hk
rise2801.seohongkong.org.hk
drnathanng01.seohongkong.org.hk
redasia01.seohongkong.org.hk
petdoghk01.seohongkong.org.hk
oyster.seohongkong.org.hk
move011.seohongkong.org.hk
loan011.seohongkong.org.hk
maids011.seohongkong.org.hk
marketing011.seohongkong.org.hk
tutor011.seohongkong.org.hk
air-conditioning011.seohongkong.org.hk
marketing1a.seohongkong.org.hk
pr1a.seohongkong.org.hk
study1a.seohongkong.org.hk
tutor1a.seohongkong.org.hk
rentalagency1a.seohongkong.org.hk
docotor1a.seohongkong.org.hk
gym1a.seohongkong.org.hk
speeddating1a.seohongkong.org.hk
toiletrepair1a.seohongkong.org.hk
housemoving1a.seohongkong.org.hk
loan1a.seohongkong.org.hk
teamwave1a.seohongkong.org.hk
footballtips1a.seohongkong.org.hk
gift1a.seohongkong.org.hk
maid1a.seohongkong.org.hk
baby1a.seohongkong.org.hk
gym2a.seohongkong.org.hk
speeddating2a.seohongkong.org.hk
toiletrepair2a.seohongkong.org.hk
housemoving2a.seohongkong.org.hk
loan2a.seohongkong.org.hk
teamwave2a.seohongkong.org.hk
footballtips2a.seohongkong.org.hk
gift2a.seohongkong.org.hk
maid2a.seohongkong.org.hk
baby2a.seohongkong.org.hk
marketing2a.seohongkong.org.hk
pr2a.seohongkong.org.hk
tutor2a.seohongkong.org.hk
rentalagency2a.seohongkong.org.hk
docotor2a.seohongkong.org.hk
study2a.seohongkong.org.hk
bma-tech.seohongkong.org.hk
mortgage22.seohongkong.org.hk
newfriends.seohongkong.org.hk
home-services.seohongkong.org.hk
antenna22.seohongkong.org.hk
ib-tutor22.seohongkong.org.hk
airconditioning2.seohongkong.org.hk
hdmicable.seohongkong.org.hk